Summer Camp 2024 @ Sønderborg

5-dage kunst workshop til borne og unge
5-day art workshop for kids

Alder/Age: 5 – 12

Tidspunkt/Timings: 9:00 a.m.-12:00 p.m.

Underviser/Trainer: Gomathi Siva Sankaran 

KONTAKT: +45 29 37 92 75

Sted/Venue: Sønderborg International School

GEBYRER/FEES: DKK 925/week/student

(gebyr inkluderer kunstmaterialesæt, som vil blive givet til børnene på den første dag /fees includes art material kit which will be provided to the kids on the first day)

Din tilmelding vil blive bekræftet, når vi modtager betalingen via direkte debitering eller Mobile Pay /Your registration will be confirmed once we receive the payment via direct debit or Mobile Pay.

Our bank details The Guiding Light Art Company:

Bank: Danske Bank

Account number: 3409 12844174

IBAN: DABADKKK

BIC (SWIFT-address): DABADKKK

The Guiding Light Art Company Mobile Pay: 296391

KURSUSSTRUKTUR PÅ DANSK:

Eleverne vil:

 • Bliv introduceret til både blyantskitser og oliemaleri
 • Lær at farve passende ved hjælp af blyanter på farvelægningsark
 • Lær at tegne på kunstpapir og male derefter på samme
 • Lær at tegne og male at slutte hænder, dyr og fugle
 • Lær at bruge lærred til at male, identificere fejl og rette, færdiggøre deres malerier
 • Få til at vælge deres egne billeder til at male på lærredet

Ved afslutningen af den 5-dages workshop ville eleverne have gennemført:

 • 3 farvelægningsark
 • 5 kunstpapirer – tegning og maling (hænder, dyr, fugle)
 • 2 20×20 cm oliemalerier på lærred

Her stå listen af materialer der kan findes i Summer Camp Kit:

 • OLIEFARVESÆT 12 X 12 ML – 1
 • PHOENIX – PENSELSÆT TIL AKRYL- OG OLIEMALING – 1
 • Faber-Castell Tegnesæt Grafit – 1
 • Malerpalet – 1
 • Canson C à grain 180g A3+ – 5 ark
 • Farveblyanter Noris – 12 blyanter – 1
 • GLAC Studio stoftaske 38×42 cm – 1
 • 20×20 cm indrammet lærred – 2

Udover ovenstående materialer vil eleverne få udleveret følgende elementer:

 • Koldpresset rå linolie til blanding af oliefarver
 • Vaskemiddel og glas til rengøring af børster og palet
 • Håndvaskemidler

Instruktion til forældre:

 • Der vil være 15 minutters pause, og eleverne vil få udleveret frugt. Forældre kan dog vælge at sende mad-/snackbokse, hvis det ønskes
 • SIS Art Room har forklæder, som børnene kan have på, mens de maler. Eleverne må selv medbringe, hvis de gerne vil
 • Sørg for, at børnene er iført behageligt, helst gammelt tøj. Selvom der vil være forklæder, er der chancer for, at børnene ved et uheld belaster deres tøj med oliemaling, hvilket kan være en udfordring at vaske rent senere

 

COURSE STRUCTURE IN ENGLISH:

Students will:

 • Be introduced to both pencil sketching and oil painting
 • Learn to color appropriately using pencils on coloring worksheets
 • Learn to draw on art paper and then paint on the same
 • Learn to draw and paint joining hands, animals and birds
 • Learn to use canvas to paint, identify mistakes and correct, finalize their paintings
 • Get to choose their own subjects to paint on the canvas

By the end of the 5-day workshop students would have completed:

 • 3 coloring worksheets
 • 5 art papers – drawing and painting (joining hands, animals, birds)
 • 2 20×20 cm canvas oil paintings

Here’s the list of materials in the Summer Camp Kit:

 • OLIEFARVESÆT 12 X 12 ML – 1
 • PHOENIX – PENSELSÆT TIL AKRYL- OG OLIEMALING – 1
 • Faber-Castell Drawing Set Graphite – 1
 • Malerpalet – 1
 • Canson C à grain 180g A3+ – 5 sheets
 • Farveblyanter Noris – 12 blyanter – 1
 • The GLAC Studio Cloth bag 38×42 cms – 1
 • 20×20 cm framed canvas – 2

Aside from the above materials students will be provided the following items:

 • Cold-pressed raw Linseed oil for mixing oil colors
 • Washing liquid and jars for cleaning the brushes and palette
 • Hand wash

Instructions to parents:

 • There will be a 15 min break and students will be provided fruits. However, parents may choose to send lunch/snack boxes, if required
 • The SIS Art Room provides aprons for the children to wear while painting. Students may bring their own if they want
 • Please ensure that the children are wearing comfortable, preferably old clothing. Even though aprons will be provided, there are chances that the children accidentally strain their clothing with oil paint, which may be a challenge to wash later
Indkøbskurv
en_US