Data Polotik

 Indledning
Hos The Guiding Light Art Company bliver dit privatliv respekteret. Alt indsamlet data bliver brugt til at forbedre vores tjenester. Databeskyttelse og datasikkerhed for vores kunder og brugere har en høj prioritet for os. Beskyttelsen af dine personlige data er derfor et særligt anliggende under hele forretningsprocessen.
Denne databeskyttelsespolitik forklarer, hvilke informationer der bliver indsamlet i forbindelse med brug af denne webside og ved brug af The Guiding Light Art Company online sælge og tjenester.
The Guiding Light Art Company respekterer beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Vi prioriterer beskyttelse af og sikkerhed omkring vores kunders og brugeres personlige oplysninger meget højt. Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvilke oplysninger der gemmes, når du har besøgt vores webside, og hvordan disse oplysninger anvendes. Denne politik omfatter ikke tredjemandswebsider, som linker til vores webside eller som vi linker til fra vores webside.
Denne politik dækker alle digitale kanaler, som den dataansvarlige har med databehandleren herunder websiden, apps mv.
Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Dette er for EU/EØS området ”Forordning 2016/679” / Persondataforordningen.
 
Hvad er personoplysninger
Personoplysninger defineres som værende en information, der kan bruges til at identificere en bestemt fysisk person. Dette kunne f.eks. være navn, telefonnummer, e-mail adresse, adresse, IP adresse osv. Behandling af personoplysninger er alle former for elektronisk interaktion, der er med disse oplysninger såsom deling, opbevaring, strukturering, behandling mv.
 
Indsamling og behandling af oplysninger
Når du besøger websiden, gemmer web-serveren midlertidige data, dvs. din IP-adresse, information om hvilke af vores websider, du har besøgt, samt dato og klokkeslæt for dit besøg. Disse data slettes, når du forlader websiden.
Derudover gemmes personlige oplysninger kun i de tilfælde, hvor du frivilligt har angivet disse, f.eks. i forbindelse med registrering, køb og behandling af din ordre, markedsundersøgelser, konkurrencer eller online ansøgninger.

Serveren modtager og registrerer automatisk oplysninger fra din browser, herunder bl.a. cookies. For yderligere information omkring vores brug af cookies, henvises du til vores cookiepolitik her: https://www.theglacstudio.dk

 
De indsamlede personoplysninger i forbindelse med ordreprocessen er dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
Hvis du kontakter kundeservice, vil dine personoplysninger omkring ordren blive behandlet.
Nærværende erklæring om databeskyttelse fastsætter i henhold til artikel 13 i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (EU-DSGVO), hvilke oplysninger vi må registrere i forbindelse med dit besøg på vores websted og anvendelsen af vores tjenester, samt hvordan disse oplysninger vil blive anvendt. Nærværende erklæring er dog ikke gældende for andre virksomheders websteder, der har et link til nærværende websted, eller som vores websted har links til.
Disse data bliver slettet i overensstemmelse med lovbestemmelserne efter endt brug.
 
Meddelelse om dataoverførsel til tredjelande
For at sikre adgangen til vores kundeservice understøttes vi lejlighedsvis af tjenesteudbydere uden for området hvor EU-DSGVO er gældende. Baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser har vi indgået kontrakter med tjenesteudbyderne, og regelmæssigt sikrer vi, at vores meget høje databeskyttelseskrav er fuldt ud opfyldt.
I henhold til gældende databeskyttelsesbestemmelser har du ret til gratis at modtage nøjagtig information om dine gemte data og, hvis det er relevant, retten til berigtigelse, sletning eller blokering disse data.
Behandlingen er baseret på artikel 6 stk.1 litra f) EU-DSGVO.
 
Formål og brug af oplysninger
Dine oplysninger og data anvendes i henhold til persondatalovgivningen kun til det formål, som de er indsamlet til herunder behandling af din ordre. Kun i de tilfælde, hvor du forinden har indvilliget heri, anvender vi også disse oplysninger til produktundersøgelser og marketingformål.
Dine personoplysninger indsamles til følgende formål:
· For at kunne producere og levere din ordre
· For at kunne kommunikere med dig i forbindelse med din eventuelle bestilling
· For at administrere kundetilfredshedsundersøgelser og konkurrencer
· For at anonymt analysere brugen af websiden og andre tjenester.
Videregivelse af personlige oplysninger til statslige myndigheder sker kun i tilfælde, hvor lovgivningen kræver dette. Videregivelse til anden tredjepart vil ikke ske uden dit udtrykkelige samtykke.
The Guiding Light Art Company tilstræber til enhver tid at beskytte dine persondata og behandle disse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Såfremt indsamling og behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dette tilbage. Dette berører ikke lovligheden af den behandling, der er sket inden en eventuel tilbagetrækning af dit samtykke.
 
Retsgrundlaget for behandlingen
Når dine personoplysninger behandles i forbindelse med en ordre, sker dette som i at opfylde en aftale, du har indgået.
Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, sker behandlingen på baggrund af dit samtykke.
Dine personoplysninger kan desuden behandles, hvis der er en legitim interesse til dette. Dette er f.eks. til forbedring af websiden og købsprocessen
 
Videregivelse af dine personlige oplysninger herunder brug af underdatabehandlere
For at kunne levere de aftalte ydelser bliver dine personoplysninger videregivet af den dataansvarlige til følgende samarbejdspartner:
CEWE Danmark
Søren Frichs Vej 38 K
8230 Åbyhøj
Danmark
CVR nr.: 33808518
CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30 – 32
D – 26133 Oldenburg
Deutschland
CVR HRB3519 Oldenburg
De personoplysninger, som er påkrævet for at din ordre kan produceres, vil derudover blive videregivet til det relevante produktionsselskab i CEWE koncernen.
Dine personoplysninger vil desuden blive videregivet til relevante samarbejdspartnere, som forestår fragten af din ordre
Dette er nødvendigt for at opfylde aftalen. Der kan desuden gøres brug af andre underdatabehandlere i forbindelse med produktionen af din ordre og efterfølgende opfølgning herunder brugertilfredsundersøgelser.
 
Vidregivelse af data via internettet
Personfølsomdata data som navn, telefonnummer, login, passwords, e-mail, kreditkortoplysninger og adresse bliver udelukkende sendt krypteret (HTTPS/SSL) og gemt på sikkerhedsservere.
 
Anonymiserede brugerdata
På denne webside benyttes webanalyse-teknologi.  Google Inc. (webanalyse teknologi: Google Remarketing. Det er data til brug i marketing og for optimering, som opsamles og gemmes til at lave pseudo brugerprofiles. Brugerprofilerne bruges til at analysere brugeradfærd og til at forbedre og optimere brugeroplevelsen. Til dette formål kan cookies indsættes: Cookies er testdata, som gemmes på brugeres computer, og som gør genkendelse af et nyt besøg på websiden muligt. Disse data bliver opsamlet uden samtykke, da de ikke er personfølsomme data. Cookiedata anvendes til at forbedre vores produkter, til viden om kundepræferencer, forbedre konverteringen på vores webside og foretage målrettet markedsføring. De specifikke cookies er listet og beskrevet på vores webside.
Du kan finde yderligere information her:
Google Inc .:
Du kan deaktivere opsamling og lagring af cookie-information til webanalyse med fremtidig virkning ved at klikke på dette lin
Vi giver dig mulighed for at dele oplysninger med sociale mediesider eller bruge sociale mediesider til at oprette din brugerkonto eller linke din brugerkonto til det sociale medieside. Disse sociale mediesider kan muligvis automatisk give os adgang til bestemte personlige oplysninger, som de har om dig (f.eks. Det indhold, du har set eller ønsket, samt oplysninger om de annoncer, du har set eller set klikket osv.). Du bestemmer, hvilke personlige oplysninger du vil give os adgang gennem indstillingerne for privatliv / privatliv på det sociale medieside og de tilladelser, du giver os, når du giver os de personlige oplysninger, som den pågældende sociale medie gemmer om dig. Hvis du linker en brugerkonto, der administreres af et socialt medieside, til din brugerkonto og giver os tilladelse til at få adgang til disse oplysninger, accepterer du, at vi kan indsamle, bruge og gemme oplysningerne fra disse sociale mediesider i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. Vi skal også bruge plug-ins eller andre teknologier fra forskellige sociale mediesider. Hvis du klikker på et link leveret af et plug-in til sociale medier, opretter du frivilligt et link til det sociale medieside. Vi skal også bruge plug-ins eller andre teknologier fra forskellige sociale mediesider. Hvis du klikker på et link leveret af et plug-in til sociale medier, opretter du frivilligt et link til det sociale medieside. Vi skal også bruge plug-ins eller andre teknologier fra forskellige sociale mediesider. Hvis du klikker på et link leveret af et plug-in til sociale medier, opretter du frivilligt et link til det sociale medieside.
 
Facebook Pixel
Vi anvender Facebook trackingpixel (Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (i det følgende: Facebook)), til statistiske formål. Ved hjælp af en cookie kan vi bedre forstå din brugeradfærd, efter at du er blevet omdirigeret til vores hjemmeside ved at klikke på en Facebook-annonce.
De indsamlede data er anonyme og vi kan dermed ikke drager konklusioner om din person. Dataene gemmes af Facebook og behandles således, at en forbindelse til din brugerprofil på Facebook er mulig og Facebook dataene anvendes i henhold til Facebooks privatlivspolitk (https: www.facebook.com/about/privacy).
Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod brugen af Facebook trackingpixel, kan du gøre det på:
Modsigelse: Facebook opt-out / deaktivering:  http://www.aboutads.info /choices
 
Ændring, sletning eller indsigt i dine personoplysninger
Du kan til enhver tid anmode The Guiding Light Art Company om at oplyse, hvilke specifikke oplysninger, vi har registreret om dig, og til hvilket formål oplysningerne er blevet anvendt. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af dine personlige oplysninger eller at få disse slettet eller berigtiget, såfremt dette måtte være nødvendigt.
Henvendelser bedes rettet til databeskyttelsesrådgiveren.
Personoplysninger, som ikke kan relateres til en ordre – herunder din e-mail adresse, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev – bliver først slettet eller ændret, når du anmoder The Guiding Light Art Company om at gøre dette.
I henhold til bogføringsloven er The Guiding Light Art Company forpligtet til at opbevare visse af dine personoplysninger, herunder fakturaer, i minimum 5 år fra din seneste ordre.
Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, vil din e-mail adresse blive slettet fra systemet, når du afmelder dig dette.
Du har altid mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
Klagen kan blandt andet indgives på mail [email protected] eller på telefon +45 33 19 32 00.
 
Ændring af Persondatapolitikken
Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil den nye version af persondatapolitikken altid være tilgængelig på websiden.
Dataportabilitet
Du har ret til at få dine persondata udleveret i et læsbart format eller at få disse overført til en anden dataansvarlig. Henvendelser angående udlevering eller overførsel af dine persondata bedes rettet til databeskyttelsesrådgiveren
 
Indsigtsret
Ved behandlingen af dine personoplysninger, sikrer EU’s generelle databeskyttelsesforordning (EU-DSGVO) dig visse rettigheder:
1. Ret til information (Artikel 15 EU-DSGVO):
Du har ret til at kræve en bekræftelse af, om der finder en behandling af dine personoplysninger sted. Hvis dette er tilfældet, så har du ret til adgang til disse personoplysninger og til de oplysninger, der er anført i artikel 15 EU-DSGVO.
2. Retten til berigtigelse og annullering (artikel 16 og 17 EU-DSGVO):
Du har ret til straks at kræve rettelse af dine ukorrekte personoplysninger og om nødvendigt kompletteret ufuldstændige personoplysninger.
Du har også ret til at kræve, at personoplysninger vedrørende dig selv straks bliver slettet, forudsat at en af årsagerne anført i artikel 17 EU-DSGVO, f.eks. hvis dataene ikke længere er nødvendige for de tilstræbte formål.
3. Retten til begrænsning af bearbejdning af data (artikel 18 EU-DSGVO):
Du har ret til at anmode om begrænsning af bearbejdning af data, hvis en af betingelserne i artikel 18 EU-DSGVO er opfyldt, f.eks. hvis du har protesteret mod bearbejdning imens at der foregår en undersøgelse.
4. Retten til overførsel af data (artikel 20 EU-DSGVO):
I visse tilfælde, som er angivet i detaljer i artikel 20 EU-DSGVO, har du ret til at få udleveret dine personlige oplysninger i et organiseret, standardiseret og maskinprocesserbart format f.eks ved at kræve overførsel af disse data til en tredjepart.
5. Indsigelsesret (Artikel 21 EU-DSGVO):
Er data baseret på artikel 6 stk.1) litra f) EU-DSGVO (databehandling til beskyttelse af legitime interesser), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af årsager, der skyldes din særlige situation. I disse tilfælde afstår vi fra fortsat at bearbejde personoplysningerne, medmindre der beviseligt er klare og legitime grunde dertil, som overstiger den konkrete persons interesser, rettigheder og friheder, eller at bearbejdningen er med til at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav.
6. Klageret hos en tilsynsmyndighed (Artikel 77 EU-DSGVO):
Du har i overensstemmelse med artikel 77 EU-DSGVO ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at bearbejdningen af dine data overtræder databeskyttelsesbestemmelserne. Klageretten kan især gøres gældende overfor en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvori du er bosat, har din arbejdsplads eller er stedet for den formodede overtrædelse.
Såfremt du har spørgsmål om hvordan dine data behandles, bedes du kontakte os på:
[email protected] 
The Guiding Light Art Company
Monastery loop, 4th, 1st,
6400 Sønderborg
01.04.2021
Indkøbskurv
da_DK