Mellem dig og The Guiding Light Art Company, Klosterløkken 4, 1.th., 6400 Sønderborg, CVR 38548654, herefter benævnt ”Sælger”
Såfremt ikke andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt, gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser mellem dig som forbruger og Sælger.
Henvendelser til Sælger kan ske via e-mail til [email protected] og telefonisk på telefonnummer +45 29 37 92 75
 
 
 
1. Tilbud og Accept
Aftalen mellem dig og Sælger er først bindende, når Sælger har accepteret din bestilling og du har modtaget en ordrebekræftelse. Sælger er indtil da berettiget til at annullere din ordre. Du vil blive underrettet, såfremt dette sker.
Du afgiver bestilling ved at vælge og angive, hvilke varer, du ønsker fremstillet. Herefter afgiver du din bestilling.
Når bestillingen er blevet accepteret, modtager du en ordrebekræftelse og aftalen anses herefter for at være indgået.
 
 
 
2. Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret på bestillinger foretaget hos Sælger.
Når Sælger har modtaget din bestilling, og du har modtaget en ordrebekræftelse, begynder produktionen af din ordre.
Da din ordre bliver produceret på baggrund af dine specifikationer og produceres specifikt til dig, er der ingen fortrydelsesret eller afbestillingsret på din ordre.
 
 
 
3. Markedsføring
Du samtykker til, at Sælger må fremsende markedsføringsmateriale i form af nyhedsbreve samt markedsføring af egne tilsvarende produkter via elektronisk post til din oplyste elektroniske postadresse.
Markedsføring sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.
 
 
 
4. Priser
Leveringen af varerne sker til de på tidspunktet for kontraktindgåelsen gældende priser i danske kroner, som er anført på Sælgers hjemmeside.
 
 
 
5. Betaling

Foretag din betaling direkte til vores bankkonto eller Mobil Pay. Brug
dit ordre-id som betalingsreference. Din ordre vil ikke blive sendt, før
pengene er ryddet på vores konto.

 
 
 
6. Levering og forsendelse

Leveringen af ordren sker i henhold til de i bestillingssoftwaren eller på websiden fastlagte bestemmelser, priser og former, medmindre du og sælger har aftalt andet.

 
7. Reklamationsret og mangler
I overensstemmelse med købelovens regler har du som forbruger 24 måneders reklamationsret over mangler.
Såfremt du vil påberåbe dig en mangel, skal du give Sælger meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at du har opdaget manglen, er altid rettidig.
Er reklamationen berettiget, refunderes dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så dine fragtomkostninger kan tilbagebetales.
Al kontakt vedrørende reklamation overfor Sælger bedes rettet skriftligt til: [email protected]
 
 
 
8. Videregivelse af personoplysninger
CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30 – 32
D – 26133 Oldenburg
Deutschland
Repræsenteret i Danmark ved:
CEWE Danmark
Søren Frichs Vej 38 K
8230 Åbyhøj
Danmark
CVR nr.: 33808518
Til brug for ordrebehandlingen videregives kun de person- og billeddata til ovennævnte parter, der er nødvendige for ordrebehandlingen og evt. efterfølgende service og kommunikation.
Det er en betingelse for Sælgers opfyldelse af denne aftale, at du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at Sælger må foretage behandling af personoplysninger i forbindelse med behandling, fremkaldning, levering og afregning i overensstemmelse med den indgåede aftale mellem dig og Sælger.
De personoplysninger, vi indsamler og behandler, omfatter dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger.
Sælger tilstræber til enhver tid at beskytte sine kunders personoplysninger og behandle disse i overensstemmelse med persondatalovgivningen.
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig – dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.
Du kan læse mere om dette i vores persondatapolitik her:
Hvis du ønsker information om vores brug af cookies, henvises du til vores cookie-politik her:
 
 
 
9. Klager
Klage over en leverance af varer kan ske via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Center For Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Alternativt kan klager indgives via EU klageportalen Onlinetvistbilæggelse/OTB. Dette er dog mest relevant for forbrugere med bopæl uden for Danmark. Klagen kan indgives via følgende link:
Hvis du har spørgsmål vedrørende OTB, kan du til enhver tid rette henvendelse til Forbruger Europa (www.forbrugereuropa.dk), der er det danske kontaktpunkt i relation til OTB.
 
 
 
10. Bud regler
Det originale maleri eller ethvert originalt kunstværk af kunstneren Gomathi Siva Sankaran (i det følgende benævnt ‘kunstneren’) kan kun sælges efter bud slutningsdatoen. Dette webside promoverer ikke salg eller bud på nogen anden kunstners værk.
10.01 Alle originale kunstværker af kunstneren, der ikke allerede er solgt, viser den nuværende bud pris og slutdatoen for bud.
10.02 For at byde på et sådant kunstværk af kunstneren, skal du blive medlem af hjemmesiden
10.03 Du har lov til at byde på kunstnerens kunstværker ved at indtaste den nye bud pris, der ikke skal være mindre end den nuværende bud pris. Når du klikker på knappen ‘Byd nu’, indsendes dit bud
10.04 Hvis en anden budgiver også er interesseret i det samme kunst og har afgivet en højere bud pris end din, vil du modtage en anmeldelse via e-mail. Hvis du stadig er interesseret i at byde, kan du logge ind på webstedet igen og indsende en ny bud pris
10.05 På den sidste buddato er det originale kunstværk til salg til den højeste byder. Den højeste byder modtager en e-mail-bekræftelse på det samme, som inkluderer den højeste bud pris (dvs.) salgsprisen for det originale kunstværk. Der vil desuden være information om 25% moms, pakke- og leveringsomkostningerne til sende dette originale kunstværk til de højeste byderens leveringsadresse, der er registreret på websiddet
10.06 Når byderen accepterer og sender en e-mail-bekræftelse inden for 48 timer, bliver budgiveren køber, og derfor vil salgsbetingelserne gælde. En faktura sendes til køberen for transaktionen, hvorved salgsprocessen starter
10.07 Hvis den højeste byder under alle omstændigheder ikke accepterer eller ikke er i stand til at acceptere eller bekræfte købet af kunstnerens originale kunstværk, skal den højeste byder give en e-mailbekræftelse herom inden for 48 timer, hvorefter salget af de nævnte kunstværk udvides til den næsthøjeste byder som forklaret i 10.05 og 10.06
 
 
 
11. Andre bestemmelser
Såfremt enkelte bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser er eller bliver ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf. Disse forbliver således bindende for både Sælger og dig.
Salgs og leveringsbetingelserne er senest opdateret d. 01-04-2021
Indkøbskurv
da_DK